Zaak F-47/08: Beroep ingesteld op 30 april 2008 — Buschak/Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden