Schriftelijke vraag P-0671/09 van Georgios Papastamkos (PPE-DE) aan de Commissie. Uitgifte van Europese obligaties