Zaak C-442/16: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal — Ierland) — Florea Gusa / Minister for Social Protection, Ierland, Attorney General (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2004/38/EG — Persoon die een zelfstandige activiteit heeft beëindigd — Behoud van de status van zelfstandige — Recht van verblijf — Wettelijke regeling van een lidstaat volgens welke de toekenning van een uitkering voor werkzoekenden is voorbehouden aan personen die het recht van verblijf op het grondgebied van die lidstaat hebben)