Schriftelijke vraag E-2153/07 van Georgios Papastamkos (PPE-DE) aan de Commissie. Verspreiding van kennis en technologie in de Europese ruimte