Schriftelijke vraag E-1957/08 van Robert Kilroy-Silk (NI) aan de Commissie. Dwaze Europese regelgeving