Zaak C-410/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Gießen (Duitsland) op 3 september 2007 — Olaf Amadeus Wilhelm Happel/Wetteraukreis