Zaak C-195/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Zala Megyei Bíróság (Hongarije) op 10 april 2007 — OTP Bank Rt. en Merlin Gerin Zala Kft./Zala Megyei Közigazgatási Hivatal