Komisijos komunikatas Europos Vadovų Tarybai - Integruotosios ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairės (2008–2010 m.)