Zaak C-211/07: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 21 februari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Ierland (Niet-nakoming — Onjuiste omzetting — Richtlijn 84/5/EEG — Artikel 1, lid 4 — Verplichte motorrijtuigenverzekering — Voorwaarden voor uitsluiting van schadevergoeding van inzittenden van een niet-verzekerd voertuig)