Zaak T-561/08: Beroep ingesteld op 15 december 2008 — Bactria en Gutknecht/Commissie