Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos reglamentas kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų sveikumo taisyklės (šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) {SEK(2008)1994} {SEK(2008)1995}