Zadeva C-91/05: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 20. maja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Svetu Evropske unije (Ničnostna tožba – Člen 47 EU – Skupna zunanja in varnostna politika – Sklep 2004/833/SZVP – Izvajanje Skupnega ukrepa 2002/589/SZVP – Boj proti širjenju lahkega orožja in orožja malega kalibra – Pristojnost Skupnosti – Politika razvojnega sodelovanja)