Odločba Komisije z dne 4. maja 2001 o določitvi pogojev zdravstvenega stanja živali in veterinarskega certificiranja za uvoz jajc prostih specifičnih patogenih organizmov iz držav nečlanic ter o sestavi seznama držav nečlanic, iz katerih države članice dovolijo uvoz takšnih jajc (notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 1174) (Besedilo velja za EGP) (2001/393/ES)