Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-4 ta’ Mejju 2001 li twaqqaf il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ l-annimali u ċ-ċertifikazzjoni veterinarja għall-importazzjoni ta’ bajd ċertifikat bħala liberu minn patoġeni minn pajjiżi mhux membri u li tagħmel lista’ ta’ pajjiżi mhux membri li minnhom l-Istati Membri jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ tali bajd (notifikat taħt id-dokument numru K(2001) 1174) (Test b’ rilevanza għaż-ŻEE) (2001/393/KE)