Komisijos sprendimas 2001 m. gegužės 4 d. nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus ir nurodytais patogenais neužkrėstų kiaušinių importo iš valstybių, kurios nėra narės, veterinarinį sertifikavimą bei sudarantis valstybių, kurios nėra narės, iš kurių valstybės narės leidžia šiuos kiaušinius importuoti, sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 1174) (tekstas svarbus EEE) (2001/393/EB)