Schriftelijke vraag E-3854/09 van Cristiana Muscardini (PPE) aan de Commissie. Roncallo, gemeente Pella aan het Ortameer