Schriftelijke vraag E-4886/08 van Roger Helmer (NI) aan de Commissie. Afstand tussen windturbines en woningen