Schriftelijke vraag E-3203/08 van Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) aan de Commissie. Lozingen op de rivier de Umia (Galicië, Spanje)