Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 12/2009 van 5 februari 2009 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst