Schriftelijke vraag E-4336/09 van Nikolaos Chountis (GUE/NGL) aan de Commissie. Ontginning van bruinkoolvoorraden in Griekenland