Schriftelijke vraag P-3550/09 van Bogusław Sonik (PPE-DE) aan de Commissie. Communautair programma voor geneesmiddelen