Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne inzake de afschaffing door Oekraïne van de uitvoerrechten op goederen