Schriftelijke vraag E-3560/07 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Handel in CITES-soorten Appendix II — DRC