Zaak C-272/09 P: Hogere voorziening ingesteld op 16 juli 2009 door KME Germany AG, voorheen KM Europa Metal AG, KME France SAS, voorheen Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, voorheen Europa Metalli SpA tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Achtste kamer) van 6 mei 2009 in zaak T-127/04, KME Germany AG, voorheen KM Europa Metal AG, KME France SAS, voorheen Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, voorheen Europa Metalli SpA/Commissie van de Europese Gemeenschappen