Kawża C-272/09 P: Appell ippreżentat fis- 16 ta’ Lulju 2009 minn KME Germany AG, li qabel kienet KM Europa Metal AG, KME France SAS, li qabel kienet Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, li qabel kienet Europa Metalli SpA mis-sentenza mogħtija fis- 6 ta’ Mejju 2009 mill-Qorti tal-Prim’Istanza (It-Tmien Awla) fil-Kawża T-127/04, KME Germany AG, li qabel kienet KM Europa Metal AG, KME France SAS, li qabel kienet Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, li qabel kienet Europa Metalli SpA vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej