Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 14 maart 2007, nr. DJZ2007003855, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende wijziging van de Regeling aanwijzing BBT-documenten (actualisatie aanwijzing BREF-documenten)