Asetus eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä (489/94) 15/06/1994, muutos (1570/94) 31/12/1994