Beschikking van de Commissie van 18 oktober 2007 tot goedkeuring van de programma’s voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in bepaalde gebieden van Hongarije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5053) (Slechts de tekst in de Hongaarse taal is authentiek) (2007/683/EG)