Schriftelijke vraag E-0680/08 van Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) aan de Commissie. Lozingen in de rivier de Umia (Galicië, Spanje)