Beschikking van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 302/08/COL van 21 mei 2008 betreffende de status van Noorwegen ten aanzien van infectieuze hematopoïetische necrose en virale hemorragische septikemie en tot intrekking van Besluit nr. 71/94/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van 27 juni 1994 , laatstelijk gewijzigd bij Besluit nr. 244/02/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van 11 december 2002