Gemeenschappelijk Optreden 2009/605/GBVB van de Raad van 7 augustus 2009 tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2009/137/GBVB houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Kosovo