Besluit van de Raad van 4 november 2008 over de benoeming van het lid van het Europees Raadgevend Comité voor de statistiek dat de Raad vertegenwoordigt