Schriftelijke vraag P-4230/07 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Onderzoek door het Portugese Grondwettelijk Hof over mogelijke illegale partijfinanciering Partido Social Democrata (PSD) door het concern Somague