Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2017/681 af 29. marts 2017 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation i det sydlige centrale Middelhavsområde (EUNAVFOR MED operation SOPHIA) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2016/1079 (EUNAVFOR MED/1/2017)