Verordening (EEG) nr. 1766/93 van de Commissie van 2 juli 1993 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd