Schriftelijke vraag E-009599/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) aan de Commissie. Problemen met interpretatie Verordening (EG) nr. 883/2004 voor dubbelgepensioneerden — Vervolgvraag