Zaak C-828/18: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 4 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal de commerce de Paris — Frankrijk) — Trendsetteuse SARL / DCA SARL (Prejudiciële verwijzing – Zelfstandige handelsagenten – Richtlijn 86/653/EEG – Artikel 1, lid 2 – Begrip “handelsagent” – Tot stand brengen van de verkoop of de aankoop van goederen voor de principaal – Tussenpersoon die niet bevoegd is om de verkoopvoorwaarden en de prijs van de goederen die hij verkoopt, te wijzigen)