Verordening (EEG) nr. 204/85 van de Commissie van 25 januari 1985 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst