Verordening (EEG) nr. 3517/92 van de Commissie van 4 december 1992 betreffende de invoer van bepaalde verwerkte produkten op basis van gekweekte paddestoelen van oorsprong uit Polen en Zuid-Korea en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2943/92