Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest w sprawie rozwiązywania problemu pracy nieformalnej i nierejestrowanej oraz wzmocnienia zabezpieczenia społecznego pracowników w Unii Europejskiej i państwach Partnerstwa Wschodniego