Vec C-308/20 P: Odvolanie podané 9. júla 2020: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 13. mája 2020 vo veci T-535/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)