Kawża C-308/20 P: Appell ippreżentat fid-9 ta’ Lulju 2020 minn Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fit-13 ta’ Mejju 2020 fil-Kawża T-535/18 – Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)