Lieta C-308/20 P: Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 9. jūlijā Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2020. gada 13. maija spriedumu lietā T-535/18 Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)