Predmet C-308/20 P: Žalba koju je 9. srpnja 2020. podnio Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 13. svibnja 2020. u predmetu T-535/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf/Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)