Kohtuasi C-308/20 P: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorfi 9. juulil 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 13. mai 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-535/18: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)