Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 581/2011 av den 8 juni 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien