Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 581/2011 z  8. júna 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku