Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 581/2011 af 8. juni 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova