Регламент (ЕС) № 581/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова