Zaak T-296/17: Arrest van het Gerecht van 22 november 2018 — Buck-Chemie/EUIPO — Henkel (Schoonmaakblokje voor toiletten) [„Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Ingeschreven gemeenschapsmodel dat een schoonmaakblokje voor toiletten weergeeft — Nietigheidsgrond — Eigen karakter — Artikel 25 van verordening (EG) nr. 6/2002”]